AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Religia

Religia


Tradycyjnie przyjmuje si, e termin religia pochodzi od aciskiego sowa ? religio. Jest to jednak sprawa dyskusyjna, bowiem istniej jeszcze inne aciskie formy, w ktrych mona doszukiwa si pochodzenia sowa religia (relegere, religare, reeligere). Najoglniej jednak mozna zdefiniowa, e religia wyraa, okrela i opisuje system wierze oraz praktyk ukierunkowanych na wiat duchowy lub nadprzyrodzony, ktry istnieje i funkcjonuje w spoecznoci ludzkiej. Religia manifestuje take relacj jednostki do rnie pojmowanego sacrum, czyli sfery witej i boskiej.

Religia posiada wiele elementw, ktre wyraaj jej cechy oraz charakter. Najwaniejszy z nich to doktryna, czyli zesp prawd wiary, zwanych dogmatami. Innym elementem religii jest jej kult, czyli czynnoci rytualne. Religia jest najczciej zorganizowana w sposb spoeczno-instytucjonalny. Jest to przede wszystkim wsplnota religijna, znana np. w chrzecijastwie jako koci oraz osoby zajmujce si organizacj ycia religijnego, czyli kapani lub ? najoglniej ? duchowni.

Jak dowodzi wspczesna filozofia religii, psychologia i teologia osoba ludzka posiada naturaln potrzeb okrelenia si wobec wyczuwalnej sfery sacrum. Relacja jednostki do sacrum skupia si wok poczucia witoci - chci zblienia si do sacrum, poczucia lku, czci czy dystansu wobec niego.

Badaniem religii zajmuj si religioznawstwo. Fenomenem religii zajmuj si take inne nauki: filozofia (filozofia religii, filozofia Boga), socjologia religii, geografia religii, etnologia, etnografia i teologia.

Religia dzieli si ze wzgldu na podmiot objawienia na religi naturaln i objawion. Ze wzgldu na stosunek do istoty wyszej (Bg, bg, bogowie, bstwo) na monoteizm, politeizm, henoteizm, panteizm i animizm. Ze wzgldu na zasig oddziaywania religia dzieli si na: religie uniwersalistyczne, narodowe i plemienne.

Religia w wiecie

Obecnie na wiecie istnieje ponad 4000 rnych wyzna religijnych. Okoo 14% caej populacji nie przyznaje si do adnej wiary. Do religii najwikszych pod wzgldem liczby wyznawcw nale:


? Chrzecijastwo - 33%
? Islam - 22%
? Hinduizm - 15%
? Buddyzm - 6%
? Chiskie religie tradycyjne - 4%
? Religie pierwotne - 4%

Religia w swej rnorodnoci
Do najbardziej znanych wierze nale nastpujce religie wiata:


? Buhaizm
? Buddyzm
? Chrzecijastwo
? Dinizm
? Hinduizm
? Islam
? Judaizm
? Konfucjanizm
? Nowe ruchy religijne
? Religie pierwotne
? Shinto
? Sikhism
? Taoizm
? Zoroastryzm


rdo: kosciol.pl

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości