AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home


Dzieje Wadowic sigaj wieku XIII. Pierwsza wzmianka o miecie pochodzi z 1327 roku, natomiast prawa miejskie Wadowice otrzymay w 1430 r. po wielkim poarze, ktry strawi prawie cae miasteczko. Prawdopodobnie ju wczeniej Wadowice posiaday prawa miejskie, ale nowe nadanie praw miejskich miao wspomc miasto przy odbudowie. Jednak rozwj miasta uniemoliwiay poary, wojny, epidemie. W tamtych czasach rozsawi miasto teolog i filozof Marcin Wadowita, profesor i dziekan Akademii Krakowskiej. W XVII wieku ufundowa on szpital dla ubogich i wspiera wadowick szko parafialn.

Rozwj miasta nastpi gdy wadze austriackie po I rozbiorze wybudoway drog czc Wiede z Lwowem i Wadowice znalazy si na wanym szlaku komunikacyjnym i rzeniesiono tu siedzib cyrkuu (duej jednostki administracyjnej), a pniej powiatu.

Ulokowano w Wadowicach koszary wojskowe, sd, szpital i liczne urzdy. W miecie dziaay liczne organizacje i towarzyszenia kulturalne, spoeczne i patriotyczne.

Po odzyskaniu niepodlegoci w 1918 r. Wadowice dalej pozostay miastem powiatowym i byy prnym orodkiem owiatowym i kulturalnym. W 1918 r. powsta 12 puk piechoty, ktry bohatersko walczy z bolszewikami w latach 1919 - 1920 oraz w kampanii wrzeniowej. Puk w okresie midzywojennym odgrywa znaczc rol w yciu miasta.

Po klsce wrzeniowej w 1939r. Wadowice zostay przyczone do Niemiec. Represje okupanta dotkny przede wszystkim miejscowe elity - urzdnikw i nauczycieli. Niemiecka polityka eksterminacji doprowadzia do zagady w obozach mierci prawie ca (liczc 2 tys. kobiet, mczyzn i dzieci) spoeczno ydowsk miasta. Po zakoczeniu II wojny wiatowej przyszy trudne lata odbudowy i totalitarne rzdy lewicy.

Po wielkim przeomie 1989 roku Wadowice weszy w okres dynamicznych przemian i rozwoju. Od 10 lat s siedzib prnie dziaajcego samorzdu gminnego, a od 1999 s stolic powiatu. Obecnie Wadowice s silnym orodkiem miejskim o niekwestionowanej pozycji.

Systematycznie ronie ranga i znaczenie miasta, ktre w coraz wikszym stopniu wykorzystuje swoj historyczn szans.

Wadowice, w ktrych yje i pracuje ponad 20 tys. ludzi, s silnym orodkiem administracyjno-finansowym oferujcym nowe miejsca pracy szczeglnie w przemyle spoywczym.

Miasto jest take atrakcyjne dla turystw i pielgrzymw. Muzeum "Dom Rodzinny Ojca witego" odwiedza w cigu roku ok. 200 tys. ludzi. Z Wadowic prowadz te szlaki turystyczne na Leskowiec, jake czsto wspominany przez Jana Pawa II, i w inne urocze zaktki Beskidu Maego. Rwnie malownicze brzegi Skawy przycigaj swoim niepowtarzalnym piknem.

Na mieszkacw i przyjezdnych czekaj liczne restauracje, kawiarnie i cukiernie, w ktrych mona posmakowa synnych ju na cay wiat wadowickich kremwek. Odrestaurowany niedawno Park Miejski zaprasza na odpoczynek w cieniu dbw i dorodnych drzew iglastych. Zadbane alejki, nowy plac zabaw dla dzieci, fontanna, korty tenisowe, muszla koncertowa sprzyjaj rekreacji i wypoczynkowi.

Wadowiczanie s dumni z papieskiego charakteru swojego miasta i jego zwizkw z Janem Pawem II. Niemal na kadym kroku mona spotka tu akcenty papieskie. Wyraa si to nie tylko w nazwach ulic, placw, ale take poprzez konkretne inicjatywy wynikajce z nauczania wielkiego Rodaka.

Zdaniem burmistrza Wadowic Ewy Filipiak najwiksz szans miasta s jego mieszkacy, ktrzy syn z pracowitoci i gospodarnoci.

Ju stao si tradycj, e 18 maja, w rocznic urodzin Karola Wojtyy, rozpoczynaj si "Dni Wadowic". W roku 2000, roku jubileuszu 80-lecia Jana Pawa II, byy one szczeglnie okazae. Ich punktem kulminacyjnym by wielki koncert urodzinowy zorganizowany przez wadowicki samorzd wsplnie z Telewizj Polsk, w ktrym zaprezentoway si najwiksze gwiazdy polskiej estrady. Bez wtpienia byo to najwiksze wydarzenie kulturalne roku.

Dokonania kulturalne nie ograniczaj si tylko do organizacji wita miasta. W Wadowicach dziaa wiele instytucji zajmujcych si kultur. Obok domu Ojca witego funkcjonuje muzeum miejskie, Wadowicki Centrum Kultury oraz biblioteka. Du aktywnoci wyrniaj si take wadowickie stowarzyszenia i zwizki twrcw. Na szczegln uwag zasuguje stowarzyszenie "Viktoria", ktre w piwnicach muzeum miejskiego przy ul. Kocielnej 4 prowadzi klub dla modziey i kawiarenk internetow.

W miecie organizowane s imprezy sportowe i rekreacyjne o zasigu oglnopolskim, a nawet midzynarodowym. Kadego roku uczestnicz w nich tysice mionikw sportu i ruchu na wieym powietrzu. Od kilku lat miasto goci najlepszych europejskich kolarzy, uczestnikw Midzynarodowego Wycigu "Solidarnoci" i Olimpijczykw.

Mao kto wie, e dum mieszkacw caej gminy jest najlepsza w Polsce straacka orkiestra dta z Choczni, ktra od kilku lat zdobywa najwysze trofea we wszelkiego typu festiwalach i przegldach.

W 37-tysicznej gminie Wadowice dziaa a 19 klubw sportowych. Obok licznych sekcji piki nonej, sukcesy odnosz take eskie i mskie druyny piki koszykowej, siatkowej oraz zawodnicy tenisa stoowego i karate.

Turystycznymi szlakami Beskidu Maego opiekuj si czonkowie miejscowego koa PTTK, ktre jest wsporganizatorem Zlotu Szlakami Jana Pawa II. Do swoich dawnych tradycji nawizuje, reaktywowane w 1990 roku Towarzystwo Gimnastyczne "Sok", organizator wielu zawodw sportowych i imprez o charakterze patriotycznym. W 2000 roku w ramach "Sokoa" premier "Antygony" Sofoklesa rozpocz swoj dziaalno modieowy teatr amatorski

Zdaniem wadz miasta najwaniejszym obecnie zadaniem jest utrzymanie wysokiego tempa rozwoju. Takie inwestycje jak obwodnica rdmiejska, nowe skadowisko odpadw komunalnych, kryta pywalnia, szkoa na osiedlu Pod Skarp czy renowacja zabytkowego centrum nie s dzieem przypadku. Jeeli doczy do tego remonty ulic, chodnikw, dbao o ziele miejsk to rysuje si cakiem interesujcy obraz. Rozwj miasta nie byby moliwy bez inwestycji i wielkich nakadw na infrastruktur.

Jednak aby te wszystkie dziaania przyniosy spodziewany efekt, konieczna jest poprawa kondycji finansowej ogu mieszkacw gminy. Dlatego tak wany jest rozwj rodzimej przedsibiorczoci, handlu, a zwaszcza usug.

rdo: wadowice.pl
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości