AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Benedykt XVI

Benedykt XVI


Papie Benedykt XVI

Urodzi si 16 kwietnia 1927 roku w Marktlam Inn (Niemcy). W 1944 roku zosta przymusowo wcielony do Wermachtu. Jednak ani on ani jego rodzina nigdy ani nie byli ani nie popierali nazistowskiej ideologii. W 1945 zosta internowany w obozie dla jecw wojennych. Do seminarium monachijskiego wstpi po zwolnieniu z obozu. 29 czerwca 1951 roku otrzyma wicenia kapaskie.

Studiowa filozofi i teologi na Uniwersytecie Monachijskim, w 1953 roku obroni prac doktorsk, a w 1957 zdoby habilitacj. W marcu 1977 roku zosta arcybiskupem Monachium i Freisingu, a w czerwcu tego roku papie Pawe VI mianowa go kardynaem. 25 listopada 1981 roku z rk Jana Pawa II otrzyma nominacj na prefekta Kongregacji ds. Nauki Wiary. W 2002 roku zosta wybrany dziekanem Kolegium Kardynalskiego.

Ratzinger po raz pierwszy zwrci na siebie uwag jako raczej liberalny teologiczny doradca przy Drugiej Radzie Watykaskiej (1962-1965). Jednak marksistowskie i ateistyczne ruchy w Europie lat 60-tych spowodoway e sta si bardziej konserwatywny, by broni wiar w obliczu wzrastajcej laicyzacji.

Nazywany pancernym kardynaem Ratzinger stanowczo potpia aktywny homoseksualizm i maestwa homoseksualne.

W latach dziewidziesitych wywiera presj na teologach, gwnie z Azji, przeciwstawiajc si goszonym przez nich pogldom, e religie niechrzecijaskie s czci boskiego planu wobec ludzkoci. Jego wojownicza natura ujawnia si w 2000 roku, kiedy to by jednym z gwnych autorw dokumentu Dominus Iesus, ktry wskazywa na peni prawdy w Kociele rzymsko-katolickim i pitnowa inne wyznania jako uomne, nieprawdziwe.

Niektrzy uwaaj i Dominus Iesus doprowadzi samym do zahamowania dialogu ekumenicznego. Anglikanie i Luteranie byli zszokowani tak postaw Ratzingera. Tym bardziej, e nazwa ich protesty absurdem.

Benedykt XVI jest najstarszym w chwili wyboru papieem od 275 lat. Jest te pierwszym Niemcem od 480 lat, po Hadrianie VI (1522-1523) z Utrechtu, nalecego wwczas do Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.


rdo: katolicki.net

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości