AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jak wikszo nastolatkw, rwnie i ja bardzo pragnem posiadania staego dostpu do Internetu w domu. W kocu moje marzenie si spenio, lecz ju po kilku dniach serfowania po stronach WWW nasyciem si nimi. Nie przypuszczaem jednak, e ?globalna pajczyna? stanie si dla mnie tak wielkim zagroeniem...

Jak wiadomo, bardzo czsto mona si spotka w Internecie z reklamami o treci erotycznej. Pocztkowo wcale nie zwracaem na nie uwagi. Jednak pewnego razu co mnie podkusio i kliknem myszk na jedn z nich...

I od tego momentu wszystkie inne rzeczy przestay si dla mnie liczy...

Swoje korzystanie z Internetu ograniczyem tylko do wchodzenia na strony erotyczne; inne portale i miejsca w sieci zwizane z zainteresowaniami zupenie przestay dla mnie istnie. Liczyo si jedno: aby po przyjciu ze szkoy jak najszybciej wczy komputer i oglda pornograficzne filmy i zdjcia, ktre bardzo niszczyy moj psychik. Ju po dwch miesicach takiego postpowania o niczym innym nie byem w stanie myle...
Wydaem kilkadziesit zotych na uzyskanie kodw dostpu do stron o erotycznej treci. Gdy wysaem SMS-a, aby otrzyma kod dostpu do portalu ?dla dorosych?, to nie mogem si po prostu doczeka, kiedy go dostan. Mylaem, e ujrz jakie cuda... Jednak po zalogowaniu si i obejrzeniu tego, co tam si znajdowao, to moje wczeniejsze zauroczenie bardzo szybko mijao; znikaa rwnie ta pewno, e ujrz tam ?to co?, co by mogo mnie zaspokoi. Wanie w taki sposb cay czas poszukiwaem ?tego czego?, wydajc coraz wicej pienidzy i spdzajc na serfowaniu po Internecie coraz wicej czasu?

Po kilku kolejnych tygodniach tak bardzo przesiknem tymi wszystkimi obrazkami, e sam zaczem uprawia samogwat. Teraz dopiero pojawi si problem: nie mogem wytrzyma bez masturbacji nawet jednego dnia. Cigle mylaem o jednym ? aby zdarzya si sposobno do zrobienia tego. To si stao silniejsze ode mnie?

Po trzymiesicznym okresie takiego bezcelowego ycia, kiedy bardzo odsunem si od Boga, wreszcie zapragnem z tym skoczy. Uwiadomiem sobie w kocu, e wpadem ju w taki nag, e mimo szczerych chci nie udawao mi si nie popada w grzech samogwatu. Wprawdzie cigle sobie postanawiaem, e ten dzisiejszy ?wybryk? to ju na pewno bdzie ten ostatni, jednak nie udawao mi si wytrwa, bo to byo silniejsze ode mnie.

W jaki sposb udawao mi si ogranicza wchodzenie na strony erotyczne, ale pomimo usilnych stara nie potrafiem z tym si rozsta tak raz na zawsze. Bardzo wstydziem si swojego postpowania, bardzo pragnem z tym skoczy, zaczem wic szuka porad w sieci, czy s jakie sposoby, aby si wyleczy z samogwatu. Mimo ogromnego zasobu informacji w Internecie pocztkowo nic na ten temat nie mogem znale, ale w kocu si udao: trafiem na wiadectwa osb, ktre wczeniej ukazay si w Miujcie si!. To wanie one stay si dla mnie drogowskazem mwicym o tym, e tylko Bg i modlitwa mog mnie uratowa.

Postanowiem si modli od tej pory rano i wieczorem, odmawiajc koronk do Miosierdzia Boego. Chciaem si rwnie wyspowiada, lecz pocztkowo baem si wyzna te swoje praktyki na spowiedzi, poniewa byo to dla mnie co wstydliwego. Jednak umocniony modlitw po kilku tygodniach poszedem do konfesjonau i wyznaem swoje grzechy. Bya to dla mnie bardzo radosna chwila. Staem si wolny i przez kilka dni udao mi si nie popeni adnego grzechu nieczystoci.

Jednak po tygodniu, niestety, stao si: znw popeniem grzech samogwatu. Pomimo tego, e nie chciaem tego zrobi, jako tak miaem to mocno zakodowane w swojej psychice, e wbrew sobie to uczyniem. By to dla mnie ogromny cios... Znw stanem przy kratkach konfesjonau.
I chocia przysigaem sobie wtedy, e ju wicej tego grzechu nie popeni, mimo to wkrtce potem znw upadem... Od trzeciej spowiedzi z tego grzechu upyno ju ponad p roku i nie popeniem go ponownie.

Jestem teraz szczliwy i wolny. Boga postawiem na pierwszym miejscu; codziennie rano i wieczorem dzikuj Mu za wszystko dobro i prosz Go o kolejne aski. Wiem ju, e to tylko dziki Niemu ycie moe nabra sensu i mona odnale ?to co?. Teraz gdy popeni jaki grzech, od razu id do spowiedzi. Przekonaem si, e nie naley odkada tego na pniej, gdy wtedy zaczyna nam si wydawa, e wszystko stracio sens i e jestemy bardziej podatni na popenienie kolejnego grzechu.

Na niedzieln Msz w. chodz z ogromn przyjemnoci. Zaprenumerowaem take Miujcie si! i czytajc w nim wiadectwa innych osb, postanowiem napisa swoje, przez co, jak wierz, umocnia si moja wi z Panem Bogiem. Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus!
rdo: "Miujscie Si" nr 1/2009
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości