AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Miriam - takie hebrajskie imi nosia ydowska dziewczyna, ktra w wieku 12lat polubia ciel Jzefa z Nazaretu.ave-maria, kalendarz religijny, pismo  swiete, biblia, miejsca swiete, modlitwy, wszyscy swieci, komunia, 2010  swieta,

W owych czasach kobiety zwykle wychodzi za m tak wczenie. Miriam bya jedynym dzieckiem Anny i Joachima, ktre przyszo na wiat po wielu latach oczekiwania. Rodzice oddali j na wychowanie do wityni..


W Betlejem Miriam urodzia syna, Jezusa, ktry jako 12-latni chopiec zadziwia starszych interpretacj Pisma. Kiedy za mia okoo 30lat, opuci rodzinny dom. Poegnanie Jezusa z Matk przedstawi Lucas Cranach starszy. Gdy Jezus zosta skazany przez Rzymian na mier na krzyu, Miriam z grup innych niewiast nie opucia go do koca. Tyle wiemy o yciu Matki Boskiej z realacji ewangelistw oraz apokryficznych tekstw. Wszelkie zmianki na Jej temat kocz si na roku 30 naszej ery. Od tego czasu hebrajska Miriam staa si chrzecijask Maryj. Bolejc matk otoczy nimb witoci. Jest obiektem kutlu i czci, ordowniczk ludzkich spraw. Wielbi J zwaszcza kobiety. One to stworzyy niedawno nowy, nieoficjalny wizerunek Maryi - widz w Niej eskie odbicie Boga, swoj siostrzan, blisk im posta, do ktrej znacznie atwiej kierowa sowa modlitwy.

NAJWITSZA MARYJA PANNA staa si inspiracj dla niezliczonej rzeszy artstw. Powicono Jej wiele arcydzie w dziedzinie muzyki, poezji, rzeby i malarstwa. Poza Jezusem jest postaci najczciej przedstawian w sztuce chrzecijaskiej.

Pierwsze znaczce wizerunki Maryji pochodz z III wieku. W zalenoci od ta kulturowego. Maryja jest obrazowana jako Dziewica. Krlowa Nieba, Opiekunka lub Matka Kocioa. Wszyscy mamy w oczach obraz szczliwej matki z Betlejem i zaman blem posta stojc pod krzyem. Ale Maryja pojawia si te jako Madonna w koronie gwiazd, otaczajca opiek wszystkich potrzebujcych pomocy. U schyku redniowiecza Maryja bywaa przedstawiama razem z jednorocem. w mityczny, podobny do konia stwr w sztuce chrzecijaskiej symbolizowa cnoty i bosko. Jedno z takich dzie, datowane na wiek XV, wyszo z pracowni Martina Schonggauera, artysty tworzcego w alzackim miecie Colmar. Wielcy mistrzowie czsto umiejscawiali scen Zwiastowania w lokalnej scenerii. Anio, ktry przynosi Maryi wie o bliskim poczciu, czsto trzyma w rku lili.

W ewangelli wedug w. ukasza Maryja po usyszeniu wielkien nowiny udaje si z wizyt do krewnej Elbiety, rwnie oczekujcej dziecka. Jednym z artystw, ktry uwieczni chwil ich powitania, by Fra Angelico. Pnogotycki obraz, datowany na 1432/1433 rok. przemawia zwaszcza do kobiet.

Od czasu do czasu mona trafi na obraz przedstawiajcy mier Maryi - przykadem jest malowido otarzowe z 1508 roku Vittore Carpaccio z Wenecji. Jak gosi legenda, Maryja dokonaa swego ziemskiego ywota na grze Synaj koo Jerozolimy, a Jej ciao zoono w ogrodzie Getsemani w skalnym grobowcu, ktry pewnego dnia okaza si pusty. Matka Boska zostaa wzita do nieba, gdzie, jak obrazuj to dziea artystw, zsostaa ukoronowana na Krlow Nieba.

Dorothea Kallenberg

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości