AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

caun turyski, caun turynski, caun, caun

W zwizku ze zbliajcym si odsoniciem Caunu mno si "eksperymenty"
Tworzenie kopii Caunu ? nauka czy marketing? // Dyrektor Centrum Syndonologii: przestrzegajmy metod naukowych ? napomnienie, ktre powtarza si regularnie.

Za kadym razem, kiedy ma nastpi odsonicie Caunu, w poprzedzajcych to wydarzenie miesicach uczestniczymy w serii odkry przedstawianych jako sensacyjne, ktre miayby dowodzi, i Caun jest falsyfikatem, wykonanym rnymi technikami w redniowieczu.

Ju na pocztku lata ze Stanw Zjednoczonych dotara wiadomo, jakoby Caun mia by autoportretem toskaskiego geniusza ? Leonarda da Vinci ?wykonanym w jego zaciemnionym pokoju. Miaby on wykorzysta do tego wasne popiersie, ktre odbio si na ptnie pokrytym biakiem jajka i elatyn. W praktyce oznaczaoby to wynalezienie fotografii prawie 400 lat wczeniej ni to zwyko si sdzi. I pomyle, e do tej pory nie zdawalimy sobie z tego sprawy! Do tej hipotezy natychmiast doczono inn (w rzeczywistoci wysunito j ju dawno), utrzymujc, i Caun z atwoci mona stworzy pirografem. Mniej wicej trzydzieci lat temu pewien lekarz z Bari twierdzi, e udao mu si otrzyma odbicie podobne do Caunu dziki wykorzystaniu energii cieplnej wytworzonej przez rozgrzan paskorzeb. List tego typu spekulacji mona by dugo przytacza.
Wspomnijmy jeszcze pewnego chemika z Pawii, ktry, jak podao kilka dziennikw, stworzy odbicie podobne do Caunu, wykorzystujc jako matryce ciao jednego ze swoich asystentw i odlew gipsowy oraz jasnoczerwon ochr, oleist temper, kwas siarkowy i glinian kobaltu.
Nie mam adnego powodu podwaa precyzji i profesjonalizmu, z jakimi tego typu ?wyroby? zostay wykonane, ale ywi powane wtpliwoci co do tego, e mona je porwnywa do wizerunku Caunu. Nie wystarczy bowiem otrzyma obraz, ktry zewntrznie jest podobny do Caunu. Moe kilka dziesicioleci temu byoby to wystarczajce, dzi jednak to za mao.

Caun turyski i tak zwane ??krwawe lady??, dostrzegalne na ptnie, zostay wnikliwie przebadane przede wszystkim podczas analiz przeprowadzonych na Caunie od 8 do 13 padziernika 1978 r. Wyniki bada zostay ujawnione przez naukowcw w dziesitkach artykuw opublikowanych na amach prestiowych midzynarodowych czasopism. Naukowcy ze Stanw Zjednoczonych nalecy do STURP (Shroud of Turin Research Project) przeprowadzili seri bada (spektroskopi w wietle widzialnym i w ultrafiolecie, spektroskopi promieniowania rentgenowskiego i podczerwonego, spektroskopi masow, termografi podczerwon, radiografi itd.) zarwno wizerunku, jak i ladw krwi, stwierdzajc cakowity brak na przecieradle barwnikw i pigmentw. Wykazali ponadto, i obraz ciaa jest pod spodem pozbawiony ladw krwi (a wic utworzy si on po nich) i e jest wynikiem oksydacji i dehydratacji celulozy wkien powierzchniowych tkanki z tworzeniem si sprzonych grup karbonylowych. Taka zmiana jest dostrzegalna jedynie na powierzchni, na gboko okoo 40 mikrometrw (cztery tysiczne milimetra). Ponadto wykazano, i zabarwienie wkien wizerunku jest rwnomierne, a rnice w intensywnoci obrazu wynikaj z liczby wkien na jednostce powierzchni. Na obszarze pokrytym krwi stwierdzono obecno piercieni porfirynowych i tu rwnie zaszy reakcje immunofluorescencji, charakterystyczne dla ludzkiej krwi o grupie AB. Znane s rwnie i inne waciwoci wizerunku, wyszczeglnione przez analizy wykonane po badaniach z 1978 roku.

Jest zatem oczywiste, i by mc stwierdzi, e otrzymao si obraz identyczny z Caunem (niewane, jak technik bd metod) niezbdne jest przeprowadzenie na nim tych samych analiz, ktre przeprowadzono na Caunie i otrzymanie identycznych rezultatw. Zachcam wic tych, ktrzy chcieliby zmierzy si z takimi eksperymentami, by przeprowadzili na wykonanych przez siebie obrazach podobne badania, a pniej opublikowali w naukowych czasopismach odpowiednie wyniki.
Wydaje mi si, i dotychczas wszystkie zaproponowane teorie, cho same w sobie interesujce, zawsze okazyway si niekompletne. A to z racji tego, e nie wizay si z powanymi dowiadczalnymi weryfikacjami bd te owe weryfikacje wykazay na tych obrazach waciwoci fizyczno-chemiczne znacznie rnice si od tych, ktre cechuj Caun.

Bruno Barberis
Dyrektor Midzynarodowego Centrum Syndonologii
tum. Justyna Janczewska
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości